Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Dacă folosiți website-ul nostru, sunteți de acord cu salvarea de cookie-uri în calculatorul / dispozitivul Dvs. Pentru mai multe opțiuni cu privire la cookies, accesați secțiunea setări a browser-ului Dvs.

Introducere » Contabilitate » Contabilitatea primară


        

Contabilitatea primară


0x

 

Numar produs: 060-001
Preţ întreg 99,00 LEI (20,31 EUR)
Preţ redus:
29,00 LEI (5,95 EUR) ( Pentru neplătitor de TVA )

în coş:
  buc  

Tot ce ţine de noţiunea de contabilitate primară se referă la întocmirea documentelor contabile urmatoare care stau la baza înregistrării în tranzacţiilor economice:

 

- contabilitatea registrului de casa;

- contabilitatea notelor de intrare-recepţie (nir-uri);

- întocmirea deconturilor de cheltuieli;

- întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);

- întocmirea de dispoziţii de plată/încasare către casierie;

- completarea de chitanţe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;

- întocmirea de ştate de plată, pontaje;

 

Rolul documentelor contabile este de înregistrare cronologică şi sistematică a operaţiunilor efectuate. Documentele justificative sunt reflectate în contabilitate (imagine sintetică a operaţiunilor), iar toate înregistrările din contabilitate trebuie să aibă la bază un document justificativ.

 

Organizarea contabilităţii patrimoniale constituie o obligaţie stabilită prin lege pentru toate persoanele juridice, precum şi pentru persoanele fizice care au fost autorizate să desfăşoare activităţi pe cont propriu şi au calitatea de comerciant.

 

Strauctura Contabilitatea primară:

Săptămâna 1 – Prezentarea rolului departamentului contabil. Documente contabile utilizate în contabilitatea bunurilor (întocmirea facturilor emise către clienţi, întocmirea notei de receptive – NIR);

Săptămâna 2 – Documente contabile utilizate în contabilitatea bunurilor (avizul de însoţire a mărfii. Aplicaţii practice în cazul avizului: livrări de bunuri către cumpărători, transferuri de bunuri, facturarea în urma emiterii avizului. bonul de predare-transfer. comparaţie bon-aviz, bonul de consum. fişa de magazine, completarea listelor de inventariere);

Săptămâna 3 – Documente contabile privind mijloacele băneşti şi decontabile (chitanţa, întocmirea dispoziţiei de plată/încasare către casierie, întocmirea cecurilor, ordinelor de plată, foi de vărsământ, întocmirea registrului de casă. completarea registrelor obligatorii utilizate în contabilitate);

Săptămâna 4 – Documente contabile privind mijloacele băneşti şi decontabile (întocmirea pontajelor, întocmirea ştatului de plată, ordinul de deplasare, decontul de cheltuieli, rolul decontului). Arhivarea şi reconstituira documentelor contabile.

 

 

Baza legala privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile este formată în principal din:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice 94 / 2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 20.02.2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice 306 / 2002 pentru aplicarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 25.04.2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Legea Contabilitatii nr. 82/1991 enumeră unităţile patrimoniale obligate să-şi organizeze şi să conduca contabilitatea, astfel :

- Regii autonome

- Societăţi comerciale

- Societăţi agricole

- Organizaţii ale cooperaţiei mesteşugăreşti

- Organizaţii ale cooperatiei de consum şi de credit

- Banca Naţională a României şi organizaţiile bancare

- Instituţii publice de subordonare centrală şi locală

- Unităţi de asigurări sociale, altele decât cele de stat

- Asociaţii

- Fundaţii

- Sindicate

- Unităţi de cult

- Organizaţii obşteşti

- Alte persoane care au dobândit personalitate juridică

- Persoanele fizice care presteaza activităţi independente, care exercită în mod obişnuit acte de comerţ şi sunt înmatriculate la Oficiul Registrului Comerţului.

 

Obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea revine, potrivit legii, şi subunităţilor fără personalitate juridică cu sediul în străinatate, care aparţin de persoane juridice, cu sediul sau domiciliul în Romania, cât şi subunităţilor cu sediul în România care aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinatate.

PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

Până acum nu a fost adăugat nici un comentariu. Adăugaţi comentariul sau întrebarea dumneavoastră.

NDgxYTUx