Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Dacă folosiți website-ul nostru, sunteți de acord cu salvarea de cookie-uri în calculatorul / dispozitivul Dvs. Pentru mai multe opțiuni cu privire la cookies, accesați secțiunea setări a browser-ului Dvs.

Introducere » Contabilitate » Fiscalitate


        

Fiscalitate


0x

 

Numar produs: 060-003
Preţ întreg 99,00 LEI (20,32 EUR)
Preţ redus:
10,00 LEI (2,05 EUR) ( Pentru neplătitor de TVA )

în coş:
  buc  

Aspectele fiscale au un rol esenţial în gestionarea economiei de piaţă. De aceea şi cursul „Fiscalitate” are un rol deosebit în pregătirea viitorilor economişti şi contabili, contribuind la formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice, practice şi aplicative în domeniul fiscal.

Cursul „Fiscalitate” este o disciplină teoretică cu aplicaţii practice îndomeniul impozitării. În cadrul cursului se pune accent pe studierea noţiunii de impozit, elementelor şi funcţiilor lui, principiilor şi metodelor de impunere, teoriile economice care vizează problemele fiscalităţii, precum şi metode şi tehnici concretede calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor generale de stat şi a celor locale.

Problema impozitării, în general, a fost, este şi va fi întotdeauna o problemă deschisă studiului, atât pentru economişti, contabili, cât şi pentru toţi acei care au preocupări practice privind calcularea şi achitarea impozitelor ce se atribuie atât persoanelor fizice cât şi agenţilor economici.

 

Structură:

Săptămâna 1 – Sistemul fiscal (principiile fiscalităţii, veniturile bugetare, elementele tehnice ale impunerii, drepturile şi obligaţiile contribuabililor, formele şi instrumentele impunerii, aparatul fiscal)

Săptămâna 2 – Impozitul pe profit (anul fiscal şi cotele de impozitare, rezultatul contabil şi rezultatul fiscal, venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile, cu deductibilitate limitată şi nedeductibile, tratamentul fiscal al dobânzilor şi diferenţelor de curs valutar, tratamentul fiscal al provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere şi reserve, amortizarea fiscal, pierderea fiscal, contractele de leasing, asocierile, calculul, declararea şi plata impozitului pe profit, impozitul pe dividend, impozitarea persoanelor juridice straine.

Săptămâna 3 – Impozitul pe veniturile micro întreprinderilor (reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii, cotele de impozitare, reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile micro întreprinderii, baza impozabilă, termenele de declarare a menţiunilor, plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale)

Săptămâna 4 – Impozitul pe venit (contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, venituri neimpozabile, cotele de impozitare, venituri din activităţi independente, impunerea în sistem real / impunerea pe bază de norme de venit, stabilirea venitului net anual pe baza de norme de venit, stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală, criterii de reconsiderare a activităților independende în activități dependente, venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din pensii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal, venituri din alte surse, stabilirea şi plata impozitului pe venitul net anual impozabil)

Săptămâna 5 – Impozitul pe veniturile obtinute în Romania de nerezidenţi (sfera de cuprindere a impozitului, sediul permanent, rezidenţi şi nerezidenţi, venituri impozabile obţinute din Romania de nerezidenţi, reţinerea şi declararea impozitului, convenţiile de evitare a dublei impuneri, declaraţii anuale privind reţinerea la sursă, forma şi conţinutul certificatului de rezidenţă fiscal)

Săptămâna 6 – Taxa pe valoare adăugată

Săptămâna 7 – Contribuții sociale (contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii deasigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datoratăde angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare)

Săptămâna 8 – Impozite şi taxe locale (Impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte taxe locale). Impozitul pe construcţii (sfera de cuprindere a impozitului, baza impozabilă, obligatii privind declararea şi plata impozitului)

 

PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

Până acum nu a fost adăugat nici un comentariu. Adăugaţi comentariul sau întrebarea dumneavoastră.

NGZiYTdj